2 ก.พ. 2022 เวลา 08:03 • ความคิดเห็น
ตัวเลขไม่ว่าจะกี่ปี มันไม่มีความหมายอะไรค่ะ เพราะมันเป็นอดีตไปแล้ว
คนทุกคนล้วนเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรเหมือนเดิม
อยู่กับป้จจุบันดีกว่า ยอมรับผลที่ได้รับคือ การคิดถึงอดีต ถ้ายังทำให้รู้สึกดี
แต่ถามตัวเองด้วยว่า เวลาที่คุณจดจำนั้น มันจบลงด้วยสิ่งที่น่าจำสำหรับอีกฝายไหม อดีตส่วนมาก จบแล้ว ไม่น่ารื้อฟื้นขึ้นมาอีกค่ะ ทำปัจจุบันให้ดี อนาคตก็ดีเองค่ะ
โฆษณา