มีบัญชีอยู่แล้ว?
ครม.อนุมัติงบ 209,044 ล้านบาท ให้ สปสช.ใช้ยกระดับบริการ สิทธิบัตรทอง ประจำปี 2566
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติกรอบงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงินรวม 209,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10,152 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 207,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8,202 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.12 เพิ่มขึ้นจากปัจจัยเงินเฟ้อด้านต้นทุนบริการ ปริมาณบริการที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มปกติ การเพิ่มการเข้าถึงบริการรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิรูปห้องฉุกเฉิน
2.งบประมาณบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 665 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.82
สำหรับโครงสร้างงบประมาณของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย รายการบริการหลัก 10 รายการ โดยมีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ คือ การยุบรวมรายการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับบริการกรณีโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ 2565 เข้ากับ
1.รายการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
2.รายการค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่
– ค่าบริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และวิธี Antigen Test Kit (ATK)
– ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19
3.เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องจากคาดการณ์ว่าโรคโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงรายการย่อยที่ใช้คำนวณอัตราค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว โดยได้ย้ายรายการย่อยที่ 7บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการที่เพิ่มขึ้น ไปรวมในงบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) คงเหลือรายการย่อย 6 รายการ ได้แก่
1.บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
2.บริการผู้ป่วยในทั่วไป
3.บริการกรณีเฉพาะ
4.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
5.บริการแพทย์แผนไทย
6.ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
นอกจากนี้ ข้อเสนองบกองทุนฯที่ขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 ยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ปรับความชัดเจนของขอบเขตและการเข้าถึงบริการที่ยังเข้าถึงบริการได้น้อยรวม 26 รายการ
รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับหลักประกันสุขภาพและการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปห้องฉุกเฉิน เช่น การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการต่อเนื่องจากปี 2565 โดยให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการกับแพทย์ประจำครอบครัวที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยในปี 2566 จะมีการขยายการดำเนินงานไปทั่วประเทศ โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   "รัสเซีย" เตือน "ยูเครน" เร่งกระบวนการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่สาม ล่าสุด!! ทางการรัสเซียกล่าวว่า ความพยายามของยูเครนในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร NATO จะเป็นตัว "เร่งกระบวนการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่ 3"
   การดูแลผิวในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ทำให้ผิวต้องปรับสภาพตาม
   ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-ค่าเงินบาท และตลาดหุ้น/ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร : สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ประเด็นทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าจะวนเวียนอยู่กับ 3-4 เรื่องคือ อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นทั่วโลก ทุกประเทศต่างก็ประสบกับปัญหาซึ่งเริ่มต้นจากราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวขึ้นแรงอานิสงค์จากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทำให้รัสเซียลดการส่งให้กับยุโรปอย่างกระทันหันผสมกับการที่เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐฟื้นตัวขึ้นแรงหลังวิกฤติโควิด-19 ซึ่งทำให้มีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นในขณะที่กำลังการผลิตของโลกไม่ได้ปรับตัวขึ้นมานาน
   🔥GLOBAL ECONOMY🔥: หรือ FED จะเป็นพระเอกตอนจบ ??? ล่าสุดคณะกรรมการ FED เริ่มเสียงแตกเรื่องดอกเบี้ยแล้ว ! หลังตลาดหุ้นร่วงหนักและเศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มพัง กลายเป็นว่าบางคนเริ่มมองว่า FED อาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือผ่อนคลายนโยบายได้เร็วกว่าเดิมหาก Recession แรงกว่าที่เคยคาดเอาไว้ ! ⚠️เอาแล้วครับท่าน !!! หรือว่า FED จะกลายเป็นพระเอกเมื่อละครจบกันแน่ ??? ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าเจ้าหน้าที่ FED เริ่มมีมุมมองแตกแยกกันออกไป ! เนื่องจากความเสี่ยงของสงครามและ Recession ทั่วโลกที่ดูรุนแรงมาก ทำให้เจ้าหน้าที่บางคนเริ่มมองเห็นแล้วว่า 'ถ้าภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจมาเร็วและแรง' FED ก็อาจไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยมาก เพราะเงินเฟ้อจะร่วงจากภาวะ Demand ถล่มเอง
   ดูทั้งหมด