อยู่ที่คุณเลือกถ้าคุณเลือกที่จะทำ ใน ให้คนอื่น คุณก็จะต้องเอาใจคนอื่นมาก ทำทุกอย่างเพื่อคนอื่น แต่ถ้าคุณเลือกที่จะทำของ ตัวเอง คุณก็จะเติบโตตามที่คุณได้ทำ
โฆษณา