ต้องมีจริงๆคือความรู้ที่สำคัญครับ โดยเฉพาะการหามูลค่าหุ้น ถ้ารู้ตรงนี้จะแพ้ยากแน่นอน
  • 1
โฆษณา