ของเรามองเพดานหรือผนังค่ะ แต่สมองจะคิดไปถึงเรื่องอื่น
80รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...