2 ก.พ. 2022 เวลา 15:50 • การศึกษา
1) ชีวิตจะไม่เป็นไปอย่างที่ “คิด” แต่ชีวิตจะเป็นไปอย่างที่ “ทำ”
2) “ความสำเร็จอยู่ที่ใจ” : ถ้าใจไม่รัก ก็หาความสำเร็จไม่ได้
“ความพยายามอยู่ที่มือ” : ถ้าใจรัก แต่มือไม่ลงทำด้วยความเพียรพยายาม ก็แสดงว่าใจไม่รักจริง ก็เลยไม่สำเร็จ
โฆษณา