เราเป็นคนได้ประโยชน์จากความเหลื่อมล้ำและผูกขาด ไม่ตอบดีกว่า🤭🤭🤭
  • 1
โฆษณา