2 ก.พ. 2022 เวลา 23:58 • ท่องเที่ยว
ค่าเท่ากัน เดี๋ยวนี้เป็นผช ใช่ว่าจะไม่น่ากลัว ความกลัวอยู่ที่เราเป็นที่ตั้ง ชนะความกลัวได้เท่ากับชนะใจตนเอง
โฆษณา