ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ
ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปจะเกิดภาวะสมองไหลค่ะ
โฆษณา