วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียสละออกไปร่วมรบในสมรภูมิต่าง ๆ ซึ่งมีหลายท่านไม่มีโอกาสกลับมาหาครอบครัว หรือคนที่รัก ด้วยความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แม้จะห่วงคนข้างหลังอย่างไรก็ต้องทำใจเข้มแข็ง
ในภาวะสงคราม ครอบครัวผู้ที่ถูกส่งออกไปรบก็คงไม่มีความสุข ต้องคอยติดตามข่าวสาร ดูรายชื่อผู้ป่วยเจ็บล้มตายจากสงคราม ด้วยความหวาดกลัวไม่น้อยไปกว่าคนที่อยู่ในสนามรบ ทุกครั้งที่มีสงครามย่อมมีการสูญเสียตามมา สิ่งเหล่านี้ครอบครัวทหารรู้ดี
ขอบคุณภาพจาก www.rta.mi.th
ขอสดุดีในความกล้าหาญ และเสียสละของเหล่าทหารผ่านศึกทุกท่าน ถึงแม้ในวันนี้จะไม่มีการรบทางกายภาพแล้ว แต่ในทางจินตภาพยังมีความเคลื่อนไหวเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ของเหล่าประเทศมหาอำนาจ ในยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กแบบนี้ ซึ่งจะมาในรูปแบบการให้การสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มต่าง ๆ ดำเนินการให้คนในประเทศเกิดความแตกแยกกันเอง ทำให้ประเทศมีความเปราะบาง เพื่อความสะดวกในการเข้ามาครอบครองผลประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป เหมือนการ "ต้มกบ" กว่าจะรู้ตัวน้ำก็เดือดตายกันหมด เราชนรุ่นหลังควรพึงระวัง อย่าให้ความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสูญเปล่า
โฆษณา