3 ก.พ. 2022 เวลา 10:29 • ไลฟ์สไตล์
คาดว่ายังไงก็คงไม่ให้ เพราะประชากรหดตัวอยู่ตลอด ปัจจุบันก็มีการุณยฆาตอย่างอ้อมๆ กับผู้ป่วยที่อยูในเฮือกสุดท้าย ดิ้นทุรนทุราย ก็ให้ยาแล้วทำให้หลับไปแบบเงียบๆ
1
อยากตายสบายๆ ไม่เป็นภาระ ถึงคนข้างหลังยังไงก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้ดี อย่าหวังชาติหน้ามาทดแทนบุญคุณ เพราะคนส่วนใหญ่บอกไม่ได้ ว่าชาติที่แล้วเกืดเป็นอะไร
โฆษณา