3 ก.พ. 2022 เวลา 12:44 • ธุรกิจ
My pitching today; If you had 5 minutes, what would you say about your business to investors?
.
... ประสบการณ์ Pitching วันนี้ สด ๆ ร้อน ๆ , อาจารย์หมอบอกมีเวลา 5 นาที, ถ้าเพื่อน ๆ มีเวลา 5 นาที เพื่อน ๆ จะพูดอะไรเกี่ยวกับธุรกิจนะ ^^
#yoelrobotics #pitching #metaverse
Pitching today 03022022
โฆษณา