3 ก.พ. 2022 เวลา 14:22 • ปรัชญา
ลืมตาก็ทำให้เกิดปัญญาได้ เพราะลืมตา จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งเหล่านี้สอนธรรมให้เราเกิดปัญญา
ยืน เดิน นั่ง นอน เพียงเรามีสติ อยู่กับลมหายใจ แล้วเฝ้าดูภายใน พอใจ ไม่พอใจ ที่กำลังแสดงอยู่ นั่นคือความจริง คือธรรมสอนเราให้เกิดปัญญาค่ะ
โฆษณา