4 ก.พ. 2022 เวลา 02:06 • ความคิดเห็น
เน้นปรับตัวกับระบบและบุคคลในองค์กรดีกว่า
ส่วนความชำนาญจะได้มาจากประสบการณ์ในการลงมือทำเยอะๆ
>>ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะครับ เพราะความสัมพันธ์ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวครับ🙃
โฆษณา