มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ เรียนรู้และเชื่อมโยงต่อยอดเป็น รู้ขอบเขตตัวเอง และรู้ว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรปฏิบัติ ไม่ทะนงตนเมื่อได้รับโอกาสจนประสบความสำเร็จ วางตัวเป็นกลาง คิดอย่างรอบคอบ และมองเป็นลำดับขั้น
58 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา