คุณคิดว่าข้อดีของการผิดหวังคืออะไรคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
สำหรับตอง ความผิดหวังคือยาวิเศษค่ะ
ทำให้เราแกร่งมากขึ้น สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าจะผิดหวังหรือสมหวัง เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต อยู่ที่เราให้คุณค่าอะไรกับสิ่งที่เจอ
โฆษณา