ก่อนเราจะสร้างความเชื่อใจให้ผู้อื่น
สำหรับตองแล้ว เริ่มที่ตองเราก่อนค่ะ
ถ้าเราไม่เชื่อใจตัวเอง คนอื่นเขาก็ไม่เชื่อเช่นกัน ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต
เช่น ตองใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ ก่อนที่เขาจะซื้อ เขาเกิดจากความเชื่อใจเรา
เขาเห็นเรากิน เราใช้จริง เหมือนเราเขื่อใจผลิตภัณฑ์ตัวนั้นค่ะ
41 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา