4 ก.พ. 2022 เวลา 17:19 • ความคิดเห็น
การรับมือที่ดีที่สุดโดยส่วนตัวแล้วคือจะนิ่งไว้ก่อน เก็บข้อมูลค่ะ
โฆษณา