5 ก.พ. 2022 เวลา 02:46 • ปรัชญา
“วิธีคัดแยก…ความคิดเห็น”
4
หากคุณเป็นคนที่ได้รับความคิดเห็นต่างๆมากมาย จนไม่สามารถแยกได้ว่า ความเห็นเหล่านั้นดีหรือร้าย คุณจะทำอย่างไร… นั่นสิ คุณจะทำอย่างไร..??
2
……
……
1
เมื่อครั้งที่… ผู้เฒ่าโตเกี๋ยมตัดสินใจยกเมืองชีจิ๋ว ให้กับเล่าปี่ดูแล เนื่องจากตนนั้นแก่ชรามากแล้ว โตเกี๋ยมขอร้องให้เล่าปี่ยินยอมรับเมืองถึง 3 ครั้ง แต่ว่าเล่าปี่อ้างคุณธรรมและบ่ายเบี่ยงโดยตลอด ก่อนที่สุดท้าย เล่าปี่จะยอมรับเมืองเอาไว้แต่โดยดี
1
เมื่อครั้งที่… โจโฉจับตัวเทพสงครามลิโป้เอาไว้ได้ ใจหนึ่งก็เสียดายฝีมือ อีกใจหนึ่งก็ไม่อาจวางใจลิโป้ จึงเอ่ยถามเล่าปี่ว่า ตนจะเอาอย่างไรกับลิโป้ดี ก่อนเล่าปี่จะตอบว่า “ลิโป้เคยฆ่าพ่อเลี้ยงตัวเองนะ” โจโฉจึงครุ่นคิด แล้วจัดการสั่งประหารลิโป้ทันที
1
เมื่อครั้งที่… เล่าปี่เดินทางไปอาศัยอยู่กับเล่าเปียว เล่าปี่เอ่ยบอกกับเล่าเปียวว่า ตอนนี้โจโฉรบติดพัน ปราบปรามลูกหลานตระกูลอ้วนอยู่ทางทิศเหนือ ถือเป็นจังหวะดีที่เล่าเปียวจะยกทัพไปตลบหลังโจโฉ เมื่อเล่าเปียวได้ฟังแล้ว ก็ไม่ดำเนินการแต่อย่างใด
2
เมื่อครั้งที่... ชีซีถูกกลอุบายจดหมายปลอมของโจโฉ ลวงให้เข้าไปดูแลแม่ที่อยู่ในการปกครองของโจโฉ ชีซีตัดสินใจเด็ดขาดและเอ่ยคำอำลาจากเล่าปี่ไป แม้ทุกคนจะพยายามรั้งให้ชีซีอยู่ช่วยงานเล่าปี่ต่อ แต่เล่าปี่ก็ไม่เหนี่ยวรั้งและยอมปล่อยให้ชีซีจากไป
……
……
2
การแสดงถึงอารมณ์ มุมมอง หรือความคิดเห็น จากคนผู้หนึ่ง ต่อสถานการณ์หนึ่ง หรือต่อบุคคลหนึ่ง บางครั้งอาจเป็นการปฏิเสธ อาจเป็นการยอมรับ บางครั้งอาจเป็นการชี้นำ อาจเป็นการยุยงยุแยง
3
แล้วจะใช้เกณฑ์ใดคัดแยกความคิดเห็นเหล่านั้น ข้อนี้ไม่ยากครับ เพียงแค่พิจารณาให้ชัดเจนว่า ผู้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงความเห็นก่อนหรือหลัง ที่คู่สนทนาจะ “ตัดสินใจ” ทำหรือไม่ทำสิ่งใดลงไป
1
จากกรณีตัวอย่าง ตามเนื้อเรื่องด้านบน… เล่าปี่ได้แสดงความเห็น มุมมอง อารมณ์ ความรู้สึก ทั้งก่อนและหลังที่บุคคลหนึ่งๆจะทำการตัดสินใจ ทั้งก่อนที่โจโฉและเล่าเปียว จะทำการตัดสินใจ และหลังจากที่โตเกี๋ยมและชีซี ทำการตัดสินใจไปแล้ว
3
การแสดงความเห็น “ก่อน” ที่คู่สนทนาจะตัดสินใจ อาจเป็นได้ทั้งการชี้นำ เสนอแนะ ตลอดจนจนถึงยุแยง การแสดงความเห็น “หลัง” จากคู่สนทนาตัดสินใจแล้ว อาจเป็นได้ทั้งการยอมรับ รวมถึงการให้กำลังใจ
7
หากคุณเป็นผู้พูด ก็ควรเข้าใจในหลักการนี้ด้วย ใช้คำพูดให้ถูกจังหวะ ก่อนหรือหลังที่เขาจะตัดสินใจ ยิ่งหากคุณเป็นผู้ฟัง ก็ต้องตระหนักและระวังให้ดี ว่าคำพูดใดเป็นการให้กำลังใจ หรือยุแยงตะแคงรั่ว
5
ด้วยความปรารถนาดี
สามก๊กตั้งวงเล่า ✍🏻📖
“เข้าใจแก่น ประยุกต์ใช้จริง”
หนังสือ :
สามก๊กตั้งวงเล่า ฉบับข้อคิดชีวิต 📖📖
สามก๊กตั้งวงเล่า ฉบับปัญญาชีวิต 📖📖
อาจารย์เป๋งถามตรงขงเบ้ง 📘🌪🌪🌪
อาจารย์เป๋งสัมภาษณ์โจโฉ 📕🔥🔥🔥
อาจารย์เป๋งโค้ชชิ่งซุนกวน 📙🌊🌊🌊
เล่าปี่ : สามก๊ก 1994
โฆษณา