6 ก.พ. 2022 เวลา 06:38 • ความคิดเห็น
ถ้าคุณเป็นคนกลางที่ต้องรับฟังปัญหาครอบครัวที่เป็นปัญหาเดิมๆซึ่งแต่ละคนไม่ยอมรับความผิดของตัวเอง คุณจะทำอย่างไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ปัจจัตตังครับ
โฆษณา