6 ก.พ. 2022 เวลา 10:50 • การเกษตร
จากการที่ผม ชอบดื่มน้ำมะนาว เป็นกิจจะลักษณะ ผมเลยมีแรงบันดาลใจในที่จะวาดรูปมะนาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผม ชอบ
ผมพอใจแล้วที่มีความสามารถในการวาดรูปได้แค่นี้และเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มที่จะเอารูป ที่ผมวาดไปลง ในทรัพย์สิน ที่เรียกว่า nft
ภาพแรกที่ลง nft
ทุกคนสามารถที่จะเยี่ยมชม nft ได้ที่
เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะนาว ....
โฆษณา