ถ้าคุณเป็นคนกลางที่ต้องรับฟังปัญหาครอบครัวที่เป็นปัญหาเดิมๆซึ่งแต่ละคนไม่ยอมรับความผิดของตัวเอง คุณจะทำอย่างไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ก็ฟังเฉยๆ😊
1 ถูกใจ
112 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา