6 ก.พ. 2022 เวลา 14:35 • ความคิดเห็น
เอาจริงๆแล้ว ถามว่าโลกมันอยู่ยากจริงหรือไม่ จริงนะ! แต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้น ที่คนอื่นเข้าใจแบบนั้นเพราะว่า ปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดน จากเมื่อก่อนเวลาเราจะติดต่อสื่อสารอะไรต้องผ่านการโทรศัพท์ หรือส่งจดหมายเขียนกระดาษ พอเข้าสู่ช่วงยุคดิจิตอล ความเป็นเทคโนโลยีมันแพร่หลายเป็นวงกว้าง เลยทำให้การสื่อสารมันแคบลง (แค่เกริ่นเรื่อง) เข้าเรื่องการต่อในมุมมองของผม เท่าที่ผมพอทราบมานั้น มันอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันกำลังส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานหาเช้ากินค่ำ มนุษย์เงินเดือนและอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงปัญหาการทำงานของรัฐที่บริหารงานราชการล้มเหลว ที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุนกลุ่มคนเล็กๆ
มิได้มีการกระจายอำนาจในการบริหารอย่างทั่วถึงหากรัฐกระจายอำนาจให้แต่ละจังหวัดสามารถบริหารกันเอง เปิดโอกาสให้ กลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน และทุกๆคน สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ออกแบบการทำงานร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน ผมเชื่อว่าวันหนึ่งคนที่เกิดมารุ่นหลังๆ จะได้ไม่ต้องพบเจอกับโลกที่อยู่ยาก อย่างที่เป็นทุกวันนี้.
โฆษณา