ควรเตือนเพราะคิดว่า ต้องเป็นผลดีกว่าไม่เตือน เขาเกลียดเราไม่เป็นไร หากมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น
  • 1
โฆษณา