6 ก.พ. 2022 เวลา 23:55 • ความคิดเห็น
ที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตยเลย เริ่มจากภายในบ้าน ยอมรับความแตกต่าง ความเป็นบุคคล เรื่องส่วนตัว รสนิยมส่วนตัว
ไม่มีใครมีสิทธิ์ละเมิดก้าวก่ายบงการหรือตัดสิน ความเป็นส่วนตัวของเขา
โฆษณา