ที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตยเลย เริ่มจากภายในบ้าน ยอมรับความแตกต่าง ความเป็นบุคคล เรื่องส่วนตัว รสนิยมส่วนตัว
ไม่มีใครมีสิทธิ์ละเมิดก้าวก่ายบงการหรือตัดสิน ความเป็นส่วนตัวของเขา
2 ถูกใจ
127 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา