เวลาที่ผ่านไป ทำให้เราเรียนรู้ขึ้น เราฉลาดและมีปัญญาขึ้นพอที่จะหยุดค่ะ
แต่เราก็ยังมีความตั้งใจดี ซึ่งเราไปตีความว่า มันคือ ความผิดที่ไม่ไปต่อ
หยุดไว้ก่อน จนกว่าใจจะเข้มแข็ง แล้วจะกลับมาหรือไม่ เป็นทางเลือกของอนาคตค่ะ
โฆษณา