ไฮโดรเจนเป็นธาตุพื้นฐานของจักรวาล
คาร์บอนเป็นธาตุพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
อย่างเวลาหาอายุสัตว์ที่ตายก็หาจากครึ่งชีวิตคาร์บอน-14
โฆษณา