เป็นคำพูดเพื่อลดทอนความถูกต้องของคนที่อายุน้อยกว่า อาจจะรู้มากกว่าแต่ก็อาจเอามาใช้กับปัจจุบันไม่ได้ อาจจะรู้มากกว่าแต่โลกก็เปลี่ยนไปแล้ว การใช้คำนี้เพื่อบอกว่าตัวเองรู้มากกว่า ส่วนตัวรส.ว่าเป็นคำพูดที่เอาเปรียบมาก ไม่ชอบเลย
82 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา