ไม่ผิดอะไรเลยค่ะคนเราก็มีแพ้บ้างชนะบ้างคละๆกันไป...อยู่ที่ว่าจุดที่บอกว่าไม่ไหวคือเต็มที่แล้วกี่เปอร์เซนต์และถ้าไปต่อกดดันไปไหมมีความสุขหรือไม่...มันอยู่ที่พลังความต้องของแต่ละคนอีกค่ะถ้าความต้องการมากพอ...พักก่อน..ค่อยสู้ต่อก็ยังได้✌
  • 1
โฆษณา