8 ก.พ. 2022 เวลา 05:53 • ความคิดเห็น
ความจำ : สิ่งที่รับมาเป็นอย่างไร ก็เป็นเช่นนั้น
ความเข้าใจ : สิ่งที่รับเข้ามา + ความคิด วิเคราะห์ รวมกับสิ่งที่มีในหัวจากประสบการณ์ ความรู้เดิม หรือทดลองปฏิบัติ ฝึกฝน กลายเป็นสิ่งที่รับรู้ใหม่ และเก็บเป็นความจำต่อไป
โฆษณา