ก็ไม่ต่างกันมาก
ความมเข้าใจ นั้นมักเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อน
ไม่มีอ่ะไรซับซ่อน
และแปรเปลียน
เป็นความจำ
ส่วนความจำนั้น ก็มักจะจำสิ่งง่ายๆๆ
ไปหาสิ่งที่ยากกว่า
ซับซ่อนกว่า
แค่นั้นเอง
80 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา