"โกรธ คือ โง่ โมโห คือ บ้า" พระท่านหนึ่งกล่าวไว้ 🤗😇 แต่ผมก็โง่ ก็บ้าทุกที
ส่วนตัวไม่เคยต้องไปแก้ไขภายในใจนะครับ คือ อย่างงี้ครับ เมื่อเราไม่ผิด แล้วมาด่า มาว่า ผมไม่ก้มหน้าฟังนะครับ มายังไงก็ไปแบบนั้น ไม่จำเป็นต้องยอม ก็เราไม่ผิด ยอมให้ด่าทำไม?
1
ตรงข้าม เมื่อผิด ทำไม่ถูก ยินดีให้ว่า
กล่าวตักเตือน พร้อมที่จะขอโทษ และแก้ไข ปรับปรุง เช่นกัน ไม่ใช่มาด่า มาว่า นะครับ พูดจากันดี ๆ ก็ได้ 😀😇
1
  • 4
โฆษณา