9 ก.พ. 2022 เวลา 14:51 • หนังสือ
เราแตกต่างกันเพราะ...
เขาไม่เหมือนเรา หรือ เราไม่เหมือนเขา
...หรือเราไม่เหมือนกัน??
ก่อนอื่นเลยเราควรทำความเข้าใจที่มาที่ไปของนิสัยก่อน ว่านิสัย คืออะไร...
นิสัย คือ ความประพฤติ
นิสัย คือ สิ่งที่แต่ละคนแสดงออกมา
นิสัย คือ สิ่งที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำจนเกิดความเคยชิน
เหมือนในคำถามซึ่งมีคำตอบอยู่แล้วว่า...นิสัยของคนเรานั้นแตกต่างกัน
การที่คนเรานั้นนิสัยแตกต่างกันนั้น มาจากสภาวะต่างๆที่หล่อหลอมให้คนๆนั้น ทำอยู่เป็นประจำจนเกิดความเคยชิน
ซึ่งแต่ละคนก็เติบโตมาจากสภาวะที่แตกต่างกันออกไป
บางคนเติบโตมาจากครอบครัวอบอุ่น
บางคนเติบโตและสู้มาเพียงลำพัง
ที่สุดแล้ว เราอาจไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจคนอื่นๆเลยว่า เขาเติบโตมาอย่างไร ทำไมเขาถึงได้ทำแบบนี้ หรือคิดแบบนี้ หรือมีนิสัยแบบนี้
ลองหันกลับมาพิจารณาที่ตัวเอง ทำความเข้าใจตัวเอง ว่าเหตุใด เพราะอะไร เราถึงคิด ถึงทำ ถึงมีนิสัยแบบนี้ อะไรที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราอยู่ในปัจจุบันนี้
หากเรามีความเข้าใจในตัวเอง รับรู้ความรู้สึกและเข้าใจที่มาที่ไปของนิสัยที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้แล้ว
ก็ไม่ยากเลยที่เราจะสามารถเผชิญ ยอมรับ และรับมือกับความแตกต่างของนิสัยคนอื่นๆรอบข้างเราได้เช่นกัน
เพราะความแตกต่าง เกิดจากความแตกต่างนั่นเอง
โฆษณา