9 ก.พ. 2022 เวลา 15:34 • ความคิดเห็น
คิดมากไปเลย คิดมากดีแล้ว แต่คิดให้ตก คิดให้จบ
ให้จบไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วจะได้ไปคิดเรื่องอื่นๆต่อไป และหาทำหาคิดหาสิ่งที่ชอบทำ ชอบไป
คิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆ ศิลปะชีวิต
โฆษณา