ผมเคยอ่านแต่หนังสือที่เฉพาะเรื่องไปเลย
ขออนุญาตแนะนำให้คุณ(เผื่อสนใจนะครับ)
1.หนังสือ ‘ที่จริงแล้ว ฉันเป็นคนเก็บตัวนะ’
:: จะเข้าใจคนสไตล์ introvert มากขึ้น
2.หนังสือ ‘โลกซึมเศร้า’
:: จะเข้าใจ ’โลก’ ที่ไม่ใช่ ’โรค’ ของคนซึมเศร้า
**จากที่ผมอ่าน 2 เล่มนี้ ทำให้ผมเปิดกว้าง ยอมรับบุคคลได้หลากหลายมากขึ้นครับ🙂
1 ถูกใจ
92 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา