รักอิสระ ไม่ค่อยชอบอยู่ในกรอบระเบียบ ทำให้กฎหมายบังคับใช้ไม่ค่อยได้
มีความโอบอ้อม อารี ชอบช่วยเหลือครับ
4 ถูกใจ
118 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา