ถ้าได้งานบ.หนึ่งที่มีระยะเวลาทดลองงาน6เดือน มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้ามองในมุมของนายจ้าง กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ ระยะเวลาหกเดือนน่าจะเพียงพอในการประเมินพนักงานใหม่เพราะงานบางประเภทสามเดือนยังดูไม่ออกว่าพนักงานคนนี้ทำงานได้ตามที่ต้องการหรือไม่
ถ้ามองในมุมของลูกจ้าง ระยะเวลาหกเดือนอาจช่วยพิสูจน์ว่าสามารถทำงานให้กับองค์กรได้จริงๆ บางคนช่วงแรกของการทำงานอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางถ้าได้ศึกษางานที่ดีพอแล้วอาจแสดงในช่วงเดือนที่ห้าหรือหกก็ได้
ข้อเสียคือระยะเวลาทดลองงานที่นานอาจจะเป็นการปิดโอกาสลูกจ้างในการรับสวัสดิการที่เหมาะสม
ดังนั้นก็คงที่ต้องดูที่เนื้องานว่าเป็นงานที่ต้องเน้นทักษะและต้องวัดผลในระยะยาวหรือไม่ ต้องประเมินให้สัมพันธ์กับระยะเวลาในการทดลองงาน
1 ถูกใจ
94 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา