ถ้าคุณพอเพียงคุณก็จะสะสมนิสัยความร่ำรวยและจะเป็นนิสัยรู้จักรวยที่จะพอและแบ่งปันได้​
1ถูกใจ
136รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...