11 ก.พ. 2022 เวลา 18:40 • ความคิดเห็น
ของเราเรามองว่าคนฉลาดคือคนที่มักเข้าใจอะไรลึกซึ้งละเอียด และสามารถสื่อสารออกมาให้คนฟังอย่างมั่นใจ
ไอดอลเราคือพระพุทธเจ้าเลยน่ะ ลึกซึ้งแบบลึ๊กกกก
โฆษณา