"คนฉลาด" ไม่ใช่คนที่มีความรู้ไปทุกเรื่อง แต่เป็นคนที่มี ไอคิว สูงค่ะ
เป็นคนที่มีไหวพริบ แสวงหาและเรียนรู้ได้เร็ว มีจินตนาการสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา และเอาตัวรอดได้ค่ะ
5 ถูกใจ
219 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...