ฉลาดทำในเรื่องดีๆ ฉลาดทางอารมณ์
คนที่ฉลาดแกมโกง ส่วนตัวถือว่าเป็นคนน่ารังเกลียดไม่นิยามว่าเป็นคนฉลาด
2 ถูกใจ
190 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...