คนฉลาดคือคนที่ทำได้ ในสิ่งที่คนที่ชื่นชมนั้นทำไม่ได้
133 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...