ทุกวันนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มแล้วครับ คือ
1) ถึงมีศาสนาอยู่ ก็ “ไม่สนใจ”
2) “สนใจศาสนา” และ “ไม่ทิ้งเทคโนโลยี”
ดังนั้นการ “ดำรงอยู่” ของ “ศาสนา” จึงไม่สำคัญเท่า “ระดับคุณธรรม” ในใจคน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือ “คำสอน” และ “เทคโนโลยี” ใดๆ
3 ถูกใจ
602 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...