ปัจจุบันมีการเกิดขึ้นของลัทธิใหม่ๆ แทรกอยู่ตามซอกหลืบ ขณะที่เมื่อมองศาสนาเกือบทุกศาสนามีปรากฎการณ์ที่เหมือนกันคือ บรรดาผู้มีจิตศรัทธาที่มาพร้อมกับเม็ดเงินบริจาค การก่อสร้างถาวรวัตถุ ด้วยเม็ดเงินมหาศาล ผลประโยชน์มหาศาลเช่นนี้ ใครกันเล่าจะยอมให้มันเสื่อมสลาย ไม่ว่าศาสนาใดทั่วโลกก็ตาม......(พูดพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูมีเมตตา)
เทคโนโลยีอาจจะยิ่งเป็นตัวกระตุ้น ทำให้มนุษย์ทุรนทุราย ทนไม่ได้ รอไม่ได้ ตกเป็นทาสอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ความทุกข์จะยิ่งถาโถม โรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นง่ายๆ ก็เกิด ไม่ว่าจะโรคซึมเศร้า โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โรคหลงตัวเอง ท้ายที่สุดก็จะเดือดร้อนผู้นำลัทธิผีห่าซาตาน มนต์ดำคุณไสย!
มีเพียงคำสอนของศาสดาทุกศาสนาที่เป็นอมตะ ศาสนาพุทธมีพระไตรปิฏก (Tripitaka) ศาสนาคริสต์มีพระคัมภีร์ไบเบิ้ล (ฺBible) ศาสนาอิสลามมีพระคัมภีร์อัลกุรอาน (AI-Quran) ศาสนาซิกซ์มีพระคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ (Guru Granth Sahib) และศาสนาพราหม์-ฮินดูก็มีคัมภีร์พระเวท (Veda) คัมภีร์เหล่านี้มีให้อ่านในอินเตอร์เน็ตและผู้นำทางศาสนาก็ประกาศกร้าวว่าจะส่งต่อสิ่งนี้กันรุ่นต่อรุ่น ผ่านสื่อต่างๆ
คำถามสำคัญมีอยู่ว่า จะมีสักกี่คนที่อ่าน และสักกี่คนที่ทำความเข้าใจมันจนแจ่มแจ้ง และสักกี่คนที่นำมาปฏิบัติ แต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือ เม็ดเงินมหาศาลจากผู้มีจิตศรัทธา สิ่งนี่แหละ ที่ยิ่งจะทำให้ศาสนาถูกนำไปใช้อ้างอิงเพียงเปลือก ส่งต่อรุ่นต่อรุ่น ยิ่งกว่าพระคัมภีร์!
  • 4
โฆษณา