คนฉลาด ต้องตั้งคำถามและหาคำตอบกับสิ่งนั้นได้ รวมถึงต้องเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีด้วยคับ...
119รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...