ส่วนตัวคิดว่าไม่ครับ ศาสนาอาจจะถูกนับถือน้อยลงได้ แต่มนุษย์จะหาสิ่งยึดเหนี่ยวอื่นๆ ตามความเชื่อในแต่ละยุคสมัยนั้นๆเอง เช่น ร่างทรง,สำนักต่างๆ,วัดที่ไม่มีศาสนา
3 ถูกใจ
117 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...