13 ก.พ. 2022 เวลา 08:43 • ความคิดเห็น
ทำเป็นกลุ่มครับ เพราะความสนุกในการทำงานของผมคือการบริหารงานบนความแตกต่างของคน
โฆษณา