คนที่ตั้งคำถามก็เป็นคนฉลาดนะคะ
ตามหาคำตอบ ฉลาดๆ
106รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...