ความฉลาด คือไม่สามารถบ่งบอกได้แน่ชัด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สถานที่ ช่วงเวลา ความฉลาดในนิยามของผมคือ คนที่ทำให้สถานการณ์สุดจะแย่กลับมาดีได้ เพราะความคิดของคนๆนั้น
1
66รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...