14 ก.พ. 2022 เวลา 01:07 • ความคิดเห็น
#วันแห่งความรักสากล
วันแห่งความรักสากล
วันวาเลนไทน์ จริง ๆ เป็นวันแห่งความรักสากล คือรักมนุษย์ทุกคนในโลก ด้วยความปรารถนาดี ไม่มีกิเลสตัณหาราคะเข้ามาเกี่ยวข้อง
เป็นความรักเพื่อนมนุษย์ของผู้ที่มีใจสูงส่ง อยากให้เพื่อนมนุษย์มีความสุข ให้รักกัน ไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ขัดแย้งกัน ทรัพยากรที่มีจำกัดอยู่ในโลกนี้ก็แบ่งปันกัน
บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
โฆษณา